Stöd med kulturpengar

kultureventFör dig som brinner för kultur och dina egna projekt så finns det vissa kulturstöd som man kan ansöka för att få stöd i sitt kulturarbete. Dessa ekonomiska stöd kallas ofta för kulturpengar eller k-pengar. Man kan få kulturstöd för evenemang, musikprojekt, för att skapa film och annat som kräver en viss mängd pengar. Om kulturprojektet är en investering som kan ge hög avkastning så kan man också låna pengar direkt från en bank eller ett kreditbolag för att finansiera projektet. Men om man är i en mer utvecklande fas i sitt kulturarbete så är oftast ett kulturstöd att föredra.

Villkor och kriterier för kulturpengar

Alla kulturorganisationer har vissa villkor och kriterier för att man ska få ett kulturstöd. Man får alltid göra en ansökan om stödet och då skall de uppsatta villkoren och kriterierna uppfyllas för att ansökan ska bli godkänd. Utöver sina egna uppgifter så måste man utförligt beskriva projektet, t.ex:

  • Vad är det för projekt?
  • Inom vilken kategori?
  • Start och slutdatum för projektet
  • Geografisk plats för projektet och i vilken lokal
  • E.v samarbetspartners
  • Är det ett delprojekt i ett större projekt?

Det krävs också en utförlig beskrivning av projektet i fritext där du förklarar vad projektet handlar om. Det är bra att ta upp varför det behövs en kulturstöd, till vad pengarna ska användas, vem som e.v betalas och minst lika viktigt är det att beskriva projektets syfte. Ett legitimt syfte kan vara att skapa ett större kulturintresse på en specifik ort eller för en viss målgrupp, speciellt om du ansöker om kulturpengar från en lokal kulturförening.

Utöver denna utförliga beskrivning så skall en budget göras som innehåller poster över alla utgifter som kulturpengarna ska användas till.

Vart ansöker man om kulturpengar?

Kontakta din kommun eller sök på kommunens hemsida för att hitta lokala kulturföreningar. Kontakta en passande förening för att presentera ditt kulturprojekt och dina idéer samt ditt behov av pengar.

Om du är säker på att ditt projekt kan komma att bli en investering så kan du även låna pengar. Ett passande lån för ett kulturprojekt är förmånliga privatlån där man som max kan låna ca 300.000 kr utan att uppge någon form av säkerhet. Kom dock ihåg att det försätter dig i skuld.