Upphovsrättsskydd för musik

noterMusikförlag och skivbolag skyddar allt sitt material mot kopiering och ändringar. En låt, symfoni eller enkel visa som ägs av ett skivbolag eller musikförlag får alltså inte kopieras eller ändras för att sedan spelas in och delas. Om man gör detta kan man göra sig skyldig till ett s.k copyright-brott. Att själv göra en cover där man spelar ett instrument eller sjunger till en uppspelad låt som sedan laddas upp på Youtube behöver inte räknas som ett copyright-brott. Det är främst vinstdrivande produktioner som lagen ska reglera.

Regler vid upphovsrättskyddat verk

 • Upphovsrätten träder i kraft så fort en låt eller ett album är färdigställt
 • En enkel visa eller singel har samma skydd som en hel symfoni eller ett album
 • Upphovsrättslagen ger upphovsmannen, skaparen och artisten ensamrätt över sina verk och hur de används
 • Upphovsrätten är en exklusiv rätt där upphovsmannen kan framställa och själv välja hur dennes ska göras tillgängligt för allmänheten, t.ex försäljning, fri distribution, uthyrning osv
 • Dessa verk får inte ändras eller kopieras utan upphovsmannens tillstånd
 • Upphovsmannens namn ska alltid nämnas i samband med dennes verk när det görs tillgängligt för allmänheten
 • Upphovsrättsskyddet gäller under hela upphovsmannens livstid samt i ytterligare 70 år
 • Skaparen och artisten överlåter oftast detta skydd till ett musikförlag
 • Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå avgör i varje enskilt fall om någon har rätt att kopiera eller ändra ett verk
 • Upphovsrätten ligger till grund för upphovsmannens inkomster om denne väljer att ta betalt för användandet av sina verk

Undantag

 • Om upphovsmannen varit död i över 70 år är det i regel fritt fram att använda materialet
 • Du får kopiera en del av en låt eller annat material för personligt bruk som endast används i privata sammanhang och inom familj. Verk med upphovsrättsskydd får aldrig delas utanför familj eller på internet.

Noter för fritt bruk och gratis nerladdning

Alla musikaliska verk ska ses och respekteras som kulturskatter, verk där någon lagt ner sin själ och sin livstid för att skapa något vackert. Det finns dock verk och noter som inte längre är skyddade och som är fritt att använda. Om du vill göra egen musik för allmän delning och försäljning så måste du hitta gratis noter för att inte bryta mot någon upphovsrättslag.

Om man ska skapa, dela och framför allt sälja musikaliska verk så krävs det att man har bra koll på lagen om upphovsrätt.