ISK

Investeringssparkonto (ISK) är en typ av sparkonto som privatpersoner i Sverige kan använda sig av för att spara i aktier, fonder och strukturerade värdepapper. Det är också tillåtet att ha svenska kronor och utländsk valuta i sitt ISK, men man får inte någon ränta på pengarna.

En av anledningarna till att lagstiftaren valde att skapa den här sparformen var en önskan om att göra det skattemässigt enklare för privatpersoner att köpa och sälja aktier, fonder och strukturerade värdepapper. Med ett ISK betalar du en schablonskatt som räknas fram baserat på värdet av tillgångarna i ditt ISK. Du behöver alltså inte hålla ordning på vad ett visst värdepapper kostade i inköp och deklarera eventuella vinster eller förluster när du har sålt det.

Schablonskatten beräknas på det genomsnittliga värdet på tillgångarna i ditt ISK under året, ett medelvärde som tas fram genom att man lägger ihop värdet för den första dagen i varje kvartal och delar på fyra. Du behöver inte göra dessa beräkningar själv, utan det företag du väljer att ha ditt ISK hos (till exempel en bank) måste skicka in alla nödvändiga uppgifter till Skatteverket så att allting hålls så enkelt och smidigt som möjligt för dig som privatperson.

Viktigt att förstå är att skatten beräknas på värdet av tillgångarna i ditt ISK, inte på eventuell värdeökning eller värdminskning, eller på realiserade vinster/förluster. Du kommer alltså att behöva betala skatt även för år då värdet på tillgångarna i ditt ISK har sjunkit jämfört med föregående år. Du kan inte heller göra något förlustavdrag i deklarationen för förluster som realiserats i ditt ISK.

isk

Är sparandet i ISK ett bundet sparande?

Nej, ditt sparande i ISK är inte bundet. Du kan fritt köpa och sälja värdepapper i ditt ISK, och du kan också göra uttag från kontot (till exempel överföring av pengar till ditt vanliga bankkonto) när du vill.

Kan mitt företag handla med värdepapper i ett ISK?

Nej, det är bara privatpersoner som får ha ett ISK. ISK är för privatpersoner som har svenskt personnummer och är bosatta i Sverige.

Är det svårt att skaffa sig ett ISK?

Nej, att skaffa sig och komma igång med att använda ett ISK är inte svårt alls.

Det finns många olika företag att välja mellan (bland annat banker) som erbjuder dig att öppna ett ISK hos dem. Där är bra att jämföra vad de har att erbjuda, för faktorer som regler, värdepappersutbud och avgifter varierar rejält mellan de olika företagen.

När du har hittat ett företag som passar just dig går det snabbt att öppna ett ISK hos dem med hjälp av Bank-ID. Om du inte vill eller kan använda dig av Bank-ID för att legitimera dig tar det lite längre tid, eftersom du behöver använda dig av en pappersblankett på traditionellt vis.

Med Bank-ID kan man få ett ISK på några minuter genom att ansöka om ett ISK via internet. Med pappersblankett kan man räkna med att det tar mellan en och två veckor.

Hitta bästa Investeringssparkonto…

Måste jag stänga mitt gamla ISK för att få öppna ett nytt?

Nej, det behöver du inte, för det är tillåtet att ha flera ISK samtidigt hos olika tillhandahållare. Du kan alltså ha ett ISK hos BankA, ett ISK hos BankB, ett ISK hos BankC, och så vidare.

Vad är ett ISK konto?

Akronymen ISK står för InvesteringsSparKonto. Att säga ISK konto är alltså kaka-på-kaka, eftersom det innebär InvesteringsSparKonto konto. I vardagslag är det dock mycket vanligare att kalla den här sortens konto för ISK konto än det språkligt mer korrekta IS konto.

ISK konto är i vardagligt språk alltså det samma som ISK.