Ájtte (Svenskt fjäll- och samemuseum)

Ájtte är ett museum specialiserat på fjällvärdens natur och kultur, och det är huvudmuseum för den samiska kulturen i Sverige. Ájtte är också ett informationscentrum för fjällturism och driver Jokkmokks fjällträdgård.

Basutställningarna på Ájtte är Laponia, Dräkt och Silver, Trumtid, Tidens gång, Nybyggarliv, Att reda sig och På väg.

Áttje invigdes år 1989 och drivs av en stiftelse som bildades av svenska staten, Norrbottens läns landsting, Jokkmokks kommun, Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Namnet Ájtte kommer från lulesamiskan där ordet används för en typ av förrådsbod. En sådan förrådsbod kan man förövrigt se utanför museibyggnaden.

Korta fakta om Ájtte

Museityp Natur- och kulturhistoriskt museum
Adress Kyrkogatan 3, Jokkmokk
Atal besökare per år Drygt 41 500 (år 2016)
Sajt Ajtte.com

Jokkmokks fjällträdgård

Vid Kvarnbäcken i Jokkmokk har Áttja en fjällbotanisk trädgård med växter från olika fjällmiljöer, inklusive älvstranden, myren, fjällbjörkskogen, ängsbjörkskogen och kalfjället. Trädgården ligger i Kvarnbäckens ravin, nedströms om Talvatissjön, och omfattar ungefär ett hektar. Området var naturskönt redan innan trädgården anlades och många växter som vi kan se i trädgården har vuxit här mycket länge.

Några exempel på spännande avdelningar i Jokkmokks fjällträdgård är fjällsippheden, renvallen och videkärret. Exempel på arter som växer i Jokkmokks fjällträdgård är fjällsippa, isranunkel, fjällkvann, fjällsyra och fjällängsyra.

I informationshuset visas ett bildprogram med Edvin Nilssons vackra fotografier av växter i fjällen.

I trädgården finns en av de fem stugor som professor Axel Hamberg (1863-1933) använde för sin forskning i Sarek. Stugan uppfördes i Tjågnoris, Sarek år 1912 och flyttades till Jokkmokk på 1960-talet. År 1995 monterades den upp i Jokkmokks fjällträdgård. Professor Hamberg skrev bland annat doktorsavhandlingen ”Geologiska och fysiskt-geografiska undersökningar i Sarjekfjällen” och vandringsguiden ”Sarekfjällen: vägledning för färder i högfjällen mellan Lule älvs källarmar”.

Fjällträdgården är öppen under sommarsäsongen. Den brukar öppna i mitten av juni och hålla öppet till sista veckan av augusti. Under sommarsäsongen är öppettiderna 11:00 – 17:00. Gratis inträde. Guidning tillgänglig mot avgift.

Biologiska samlingar

Ett Ájttes verksamhetsgrenar är att skapa representativa referenssamlingar för sådant som lever i fjällvärlden, både växter och djur. I dagsläget har cirka 3 000 däggdjur och fåglar samlats in och katalogiserats, liksom cirka 12 500 insekter och uppemot 6 000 kärlväxter, lavar, mossor och svampar.

Ájtte har en egen konservatorsateljé och tar hand om och behåller statens vilt inom sitt område. Statens vilt är en term som omfattar ett antal utvalda däggdjurs- och fågelarter som anses ha särskilt högt naturvärde. När de påträffas döda i naturen ska de rapporteras till polisen för vidare transport till Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturhistoriska Riksmuseet eller auktoriserat regionalt museum, såsom Ájtte. Prover från djuren sänds från Ájtte till Naturhistoriska Riksmuseets miljöprovbank så att de ska finnas tillgängliga för framtida forskare som till exempel vill analysera miljögifters utbredning och koncentration i olika levande varelser i fjällen på vår tid. Exempel på djur som ingår i statens vilt är björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, kungsörn, falk, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, höguggla och fjällgås.